Blogg

Tärningarna är kastade - igen!

Kan någon föreställa sig (i ett lagspel), att 2 av 10 spelare får bestämma över alla 10? Eller, kan man acceptera att 15-20 % av väljarna får bestämma över samtliga 100 % – knappast, t o...LÄS MER

Politikens realiteter!

En realitet i politiken är den att det oftast inte är det parti som först lägger ett förslag, som får ”erkännandet” efter genomförandet. Det/de partier som driver igenom förslaget vinner alltid fördelarna, medan den ursprungliga källan...LÄS MER

Från sumphål till vackert grönområde!

Östermalmsparken är en liten grönskande oas som ligger gömd strax öster om Villastaden, alldeles intill den dagliga verksamheten och studentboendet på Östermalmsgatan. Men så här har det inte alltid varit. Det var först efter det att...LÄS MER

"SJ - SJ gamle vän"?

Dom flesta av oss vill ha goda kommunikationer – och gärna lämna bilen hemma, eller t o m göra oss av med den. M a o vill vi kunna åka med alla kommunikationsmedel – såväl ”privata”...LÄS MER

"Sprickan i kristallen"!

När något går fel tjänar oftast ingen på att i efterhand påpeka ”vad var det jag sa”. Om det går fel gång på gång finns det dock anledning att reagera, och t o m agera –...LÄS MER

"Skuldberget eller skuldbergskedjan" i bolånemarknaden!?

”Skuldberget eller skuldbergskedjan” inom främst bolånemarknaden är en ytterst oroande (och en ökande) realitet. Finansinspektionen, som varje kvartal redovisar bankernas så kallade bolånemarginaler, d v s den bruttovinst som dessa gör, ligger just nu på svindlande...LÄS MER

Alliansfrihet i fred och neutralitet i krig?!

”Alliansfrihet i fred och neutralitet i krig”, denna devis har många av oss litet äldre levt med hela vår livstid, många har t o m lojalt och med stor yrkesstolthet arbetat inom Försvarsmakten, där man har...LÄS MER

Fristående skolor - från religioner och kulturer!

1 januari 2000 skildes Svenska Kyrkan från staten, och vår statskyrka fick samma (oberoende) status som alla andra trossamfund, d v s lagens bokstav om religionsfrihet i Sverige fick därmed innebörden ”i princip samma status för...LÄS MER

Hämtning av trädgårdsavfall - äntligen!

Sverige, så även Borås Stad, utvecklar i stort som smått allt tydligare mål inom miljöområdet – även om mindre smickrande ”insatser” kan noteras. I Borås kommun finns en relativt ensad uppfattning om hur miljöarbetet ska bedrivas...LÄS MER

Stadsparksbadet - "pärlan" i Stadsparken!?

Det rödgröna styret i Borås har nu insett allvaret i behovet att renovera/bygga om Stadsparksbadet – ett entydigt behov som redovisades redan 2012 av Lokalförsörjningsnämnden. Varken då eller 2013 (efter redovisning av en omfattande förstudie), 2014...LÄS MER
  • 1
  • 2