Blogg

Det bottenlösa bottennappet!

I Sverige har vi en dokumenterad – i allt väsentligt accepterad och respekterad målsättning – att värna vår miljö, återanvända resurser och att ge bistånd till omvärlden.

Trots denna tydliga målsättning, men möjligtvis av okunnighet eller ointresse, kan man då och då uppleva att dom mest häpnadsväckande besluten fattas – eller inte fattas.

Det finns exempel på att miljöskälen har måst stå tillbaka för ”effektiv infrastrukturutveckling” (läs Rv 27), eller att återlämnade resurser inte återanvänds (jfr plaster och papper).

Nu har ”effektiviteten” nått även vårt biståndsarbete. Inte nog med att vissa mottagarländer lägger tull och/eller andra avgifter på det bistånd som skänks, och t o m transporteras direkt till mottagarna. Detta bistånd, som i allt väsentligt kan utföras genom att dels allmänheten skänker  kläder etc, dels genom att de som hanterar och transporterar det insamlade utför sina insatser utan egentlig ersättning.

I ljuset av denna verklighet blir det fullständigt obegripligt hur Borås Stad inte kan upplåta plats för respekterade insamlingsorganisationer att ställa upp sina (mindre) kärl, utan genomför (onödig) upp-handling – där endast en ”vinnare” erbjuds en plats. ”Vinnaren” tvingas därmed ändå begränsa sin verksamhet, medan ”förlorarna” förlorar dubbelt upp, d v s man måste finna en annan plats och att man torde man förlora en och annan ”biståndsgivare”.

Att det finns/har funnits utrymme vid kommunens återvinnings-centraler, att det är praktiskt för allmänheten att lämna in sitt bistånd, att bevakning eller skydd finns, att förutsättningarna för bistånd begränsas samt att det egentligen inte kostar kommunen något gör att hela förfaringssättet måste ifrågasättas.

 

Man tar sig för pannan, men hoppas ändå att förnuftet ska segra till slut – det har hänt!