Blogg

Från sumphål till vackert grönområde!

Östermalmsparken är en liten grönskande oas som ligger gömd strax öster om Villastaden, alldeles intill den dagliga verksamheten och studentboendet på Östermalmsgatan. Men så här har det inte alltid varit.

Det var först efter det att den dagliga verksamheten började arbeta, där en grupp har haft fokus på utemiljön och Östermalmsparken, som det tog fart. Gruppen består av ett 20-tal medarbetare som gör allt från gräsklippning, ansa träden till att hugga ved. Ett givande arbete för gruppen, samtidigt som det gett Östermalmsparken ett rejält lyft.

Men fortfarande saknas vitala delar för att höja standarden i parken – det går inte att trolla med knäna. För att kunna fortsätta utveckla parken och hålla den i bra skick krävs det ytterligare resurser. Först och främst måste en ordentlig belysning sättas upp och tillgängligheten därmed säkerställas. Det känns numera än mer aktuellt med trygghetsskapande åtgärder då ett flertal våldsbrott har begåtts i områdena runt Östermalmsparken.

Kristdemokraterna har genom en motion föreslagit att en tydlig grundsatsning görs, följt av årligt stöd till Östermalmsparken. Utöver detta bör parken föras in i kommunens grönområdesplan. Vi anser att parken borde prioriteras och göras till en öppen och ljus plats.