Blogg

"SJ - SJ gamle vän"?

Dom flesta av oss vill ha goda kommunikationer – och gärna lämna bilen hemma, eller t o m göra oss av med den.

M a o vill vi kunna åka med alla kommunikationsmedel – såväl ”privata” som kommunala, regionala och statligt kontrollerade. Vi vill bl a fritt och obundet kunna pendla till våra arbetsplatser, eller rent av kunna resa på vår fritid.

De flesta av våra ”kommunikationsleverantörer” har efter hand utvecklat helt fantastiska serviceförutsättningar, där både personlig och ”teknisk” service tillhandahålls på ett utmärkt sätt. Detta kan man glädjas över – och t o m vara tacksam för.

Men, vår ”gamle vän” SJ, har inte riktigt uppfattat att kommunikationer tillhör samhällsservice, d v s att man borde tillhandahålla service med minst lika goda förutsättningar som övriga ”transportörer” förmår.

Om man t ex vill resa till Göteborg går det utmärkt att köpa biljett på våra bussar, men om man vill åka tåg med SJ kommer saken i ett annat läge, d v s att köpa biljett på tåget kostar 1200 kr extra, att köpa biljetten på Pressbyrån (?!) eller att köpa den via telefon kostar 100 kr extra?! Pressbyråns personal beklagar detta!

Man kan frågar sig hur det kan bli/vara så här, samtidigt som man får ETT svar på frågan varför många (fortfarande) åker bil (i onödan), eller hellre åker buss?!

Att oupphörliga signalfel (m fl fel), där bristande underhåll är en starkt bidragande orsak, påverkar vårt ”reseintresse”, torde ofta vara ytterligare skäl till att vi tackar nej till den service SJ ger?

Hur svårt kan det vara och varför – i avvaktan på en ”oändligt ifrågasatt” höghastighetsbana?