Blogg

"Skuldberget eller skuldbergskedjan" i bolånemarknaden!?

”Skuldberget eller skuldbergskedjan” inom främst bolånemarknaden är en ytterst oroande (och en ökande) realitet.

Finansinspektionen, som varje kvartal redovisar bankernas så kallade bolånemarginaler, d v s den bruttovinst som dessa gör, ligger just nu på svindlande 1,67 %. Bolånemarginalen har aldrig varit så hög, vilket innebär att de största bolånebankerna lär ha öka sitt räntenetto med ännu mer svindlande räntenetto om ca 40 %?!

Under det senast redovisade kvartalet ska två banker ha gjort 13 miljarder i vinst på lån – ofattbara summor för ”vanligt folk”. Man frågar sig om riksbankschefens yttrande om att ”de gamla affärs-bankerna numera snarare är bolånebanker” gör att vi alla bör fundera en gång till vilken samhällsordning vi vill ha – särskilt som ”vanligt folk” knappast ens kan ta ut eller sätta in pengar längre.

Penninghanteringen och servicen till allmänheten har minskat till ett minimum, samtidigt som utlåningen till hushåll för bostadsändamål bara under 2016 synes ha ökat med 7,6 %!?

Ett antal ekonomer menar nu att bankernas aggressiva utlåning inne- bär ökade risker för Sveriges ekonomi som helhet, men dessa hänsyn tar man inte!? Man påminner sig naturligtvis (av historiska erfaren-heter) att det alltid har varit villaägare, eller snarare alla skatte-betalare, som har tvingats ”betala” när banker har havererat. Detta tycks inte bekymra vare sig bankerna – eller regering och riksdag?

Och – hur kan det vara möjligt, eller ens tänkbart, att man när man vill köpa en bil, riskerar att en annan kund bjuder över och därmed ”vinner” köpet? För att inte tala om motsvarande jämförelser när man ska handla andra varor?

När det gäller vårt livs största investering, köpet av en bostad, då finns inga gränser. Då kan vem som helst bjuda över och vinna budet. ”Vinnare” blir mäklare och banker, ”förlorare” är allmänheten som riskerar att ”stå för notan när/om skuldbergskedjan rämnar”!!!

Hur kan detta vara möjligt, och hur kommer det sig att regelverken inte ändras när vi ständigt nås av dessa varningssignaler!?

Och – räntan lär komma att stiga (förhoppningsvis inte till tidigare nivåer > 10 %, eller rent av > 500 %)!?