Blogg

"Sprickan i kristallen"!

När något går fel tjänar oftast ingen på att i efterhand påpeka ”vad var det jag sa”.

Om det går fel gång på gång finns det dock anledning att reagera, och t o m agera – särskilt om man har någon form av ansvar.

Orangeriet var från början tänkt att skapa (ökad) trygghet i vår Stadspark, en tanke som ursprungligen lyftes fram bl a av Brottsförebyggande rådet. Gott så, ingen reagerade emot idén, snarare tvärtom, även om ursprungsidén byggde på att ett ”glashus” skulle uppföras.

Redan under byggtiden ”styrdes bygget om” mot en helt annan typ av byggnad, och det fördes in verksamheter som för ett stort flertal bedömdes som helt eller delvis ogenomförbara – vilket visade sig stämma till 100 %.

Nu kan vi se hur ett bygge som kostade ca 35 mnkr, med en rejäl årshyra, gång på gång har tvingats stänga sina portar – och nu verkar det ske igen.

Att nu utkräva ”någon form av ansvar” från ansvarig styrande politisk ledning är högst rimligt.

Att ”tiden alltid löser alla problem” är en myt, och i bl a ”ärendet Orangeriet” krävs resoluta åtgärder – åtgärder som rimligtvis borde ha genomförts långt tidigare.

Således – det är hög tid att vidta åtgärder, och uppenbarligen måste man be om hjälp?!

Denna ”hantering” av så angelägna ärenden får inte ”gå in i väggen” – gång på gång och utan att lösningar skapas.

Denna ”spricka i kristallen” skapar heller ingen tilltro till andra angelägna och kostsamma projekt i Borås Stad!