Blogg

Tärningarna är kastade - igen!

Kan någon föreställa sig (i ett lagspel), att 2 av 10 spelare får bestämma över alla 10? Eller, kan man acceptera att 15-20 % av väljarna får bestämma över samtliga 100 % – knappast, t o m tanken förefaller ju helt absurd. Ännu värre är det om denna minoritet (!) väljer att, helt efter eget bedömande och mest för att skapa oro gång på gång, väljer att ge sitt stöd till någon av övriga två huvudgrupper – utan särskild hänsyn till varken de egna sympatisörerna, eller till någon av nyss nämnda grupper.

Tärningar kastas i riksdagen, region/landsting och kommunalt – precis så som det går till i tärningsspel – och man vet aldrig vilka siffror som kommer upp. Är det att respektera demokratin att kasta nya tärningar, gång på gång – nej, självklart inte!

I en (sund) demokrati vill man (normalt) samverka och skapa de bästa förutsättningarna, inte bara för sina egna (?!) väljare, utan man ser (självklart) till alla människors rimliga behov – såvida inte andra motiv föreligger, t ex att man gärna ser att demokratin urholkas och blir så svag att hela befolkningen aldrig vet vad man kan förvänta sig, d v s målet är ”att härska genom att söndra”!?

Men – självklart är det inte ”tärningsspelarnas” hela syften, utan man inbillar sig på fullt allvar att nyss nämnda 80 % med glädje, uppskattning och tillfredsställelse ser en given framgångsfaktor för demokratins utveckling – eller?

Nej, och åter nej, vi som räknar oss till den större majoriteten, även om vi inbördes kan ha smärre åsiktsskillnader till och från, blir varken imponerade eller övertygade av detta tärningsspel – absolut inte!

Att notera i tärningsspel är, dess värre, att fel siffra kan komma upp gång på gång – och plötsligt har man förlorat, inte bara den senaste omgången, utan rent av hela hela spelet!!! Varför ska man då spela, om man aldrig lyckas få ordning på varken enskilda tärningar eller det totala spelet?

Och, ännu värre tenderar det att bli när enskilda spelare ägnar sig åt fusk eller dubbelspel!

Detta  spel, med ingredienser av fusk, tycks dess värre ha spridit sig till alltför många (politiska) spelplaner – och dess värre har även Borås Stad ”berikats”, vilket vi noterat som ytterligt sorgligt, oroväckande och illavarslande för framtiden!