Blogg

Trygghet, men inte i form av s k "Trygghetsplatser"!?

Under flera veckor, för att inte säga många år, har vi talat om trygghet i olika sammanhang – i stort när det gäller de terrordåd som Europa och Sverige har drabbats av, i smått (i Sverige)...LÄS MER

Ingen beredskap för återvändande "IS-krigare (daesch)"?!

Vid förra sammanträdet med Kommunfullmäktige ställde jag, med all respekt och med oerhört intresse för svaret, en s k ”enkel fråga” till Kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson (S). Det svar som ”levererades” var kort, koncist och kompromisslöst...LÄS MER

Bristen på mindre och billigare lägenheter!

Vision 2025, antagen av en stor majoritet i Kommunfullmäktige, anger bl a mål för inflyttningen (s k ”förtätning”) till (i) de centrala delarna av staden, samtidigt som kollektivtrafiken ska öka, och biltrafiken minska. Helst vill man...LÄS MER

Tillit och trygghet - i Borås Stad!

Vi har förmånen att leva i ett av världens bästa länder, där demokratin, friheten och självförverkligandet står i främsta rummet, och Borås Stad är en av landets mer framgångsrika kommuner. Vi har ”överlevt” tekokrisen och vi växer...LÄS MER
  • 1
  • 2