Blogg

Tillit och trygghet - i Borås Stad!

Vi har förmånen att leva i ett av världens bästa länder, där demokratin, friheten och självförverkligandet står i främsta rummet, och Borås Stad är en av landets mer framgångsrika kommuner. Vi har ”överlevt” tekokrisen och vi växer...LÄS MER
  • 1
  • 2